Zettingsschade

Schade door zettingen, ook wel verzakkingen genoemd, vormt een veel voorkomend en tegelijk technisch complex vraagstuk. Het leidt soms tot technische en daarmee ook juridische onduidelijkheid. Het IMG vroeg daarom onafhankelijke, specialistische deskundigen hiervoor praktische handvatten te ontwikkelen. Hun nader advies is vandaag gepubliceerd. U vindt het hier:
https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/nader-advies-opgeleverd-over-zettingsschade