Verbijstering afspraak met gasbedrijven

“Verbijsterend” noemt Jochem Knol van de Statenfractie van GroenLinks de afspraak die voormalig minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) half december heeft gemaakt met alle gasbedrijven die een vergunning hebben voor kleine velden op land.”
Uit Friesch Dagblad, 20 februari 2021

Verbijstering afspraak met gasbedrijven