Techniek

Rapport van T.U. Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen: Onderzoek naar de Oorzaken van Bouwkundige Schade in Groningen, Methodologie en case studies ter duiding van de oorzaken van 11 juni 2018
Onderzoek naar oorzaken en bouwkundige schade in Groningen

Aanleiding tot het tot stand komen van dit rapport van juni 2018 zijn een aantal bijeenkomsten in 2017 geweest, georganiseerd door de Werkgroep Stop Gaswinning De Marne in het dorpshuis van Kruisweg. Bij veel inwoners van de gemeente werd een schademelding door het Centrum Veilig Wonen afgewezen omdat in het “buitengebied”geen sprake zou kunnen zijn van aardbevingsschade.  Deze stellingname van het CVW en de NAM zou worden bevestigd door onderzoeken van de bureau’s Arcadis en Witteveen + Bos:
Hoe het werkt met bevingentrillingen en fracken in het Lauwerszeetrog

Operationele strategieën:
https://nam-onderzoeksrapporten.data-app.nl/reports/download/groningen/en/5582d9ca-d05c-42ea-837f-734c6578ddae

Dreigings- en risicoanalyse bij de operationele strategieën:
https://nam-onderzoeksrapporten.data-app.nl/reports/download/groningen/en/0fad2ce0-9388-4ea1-9db2-041180834f9d

https://nam-feitenencijfers.data-app.nl/geotool/nam.html

http://www.nlog.nl/

https://www.nlog.nl/bestanden-interactieve-kaart

https://bevinggevoeld.nl/gasbevingen/

Over Aarbevingsbestendige woningen:
Het KNAW-symposium Aardbevingsbestendige woningen van 24 maart 2020 is tot nader order uitgesteld. Dit in verband met de maatregelen rondom Corona. De digitale versie van de lezingen is beschikbaar gemaakt:
Hier leest u meer over de achtergrond van de lezingen en kunt u ze downloaden.