Schade

Belang van Schademelding

Op deze kaart zijn duidelijk de breuklijnen onder en rondom de gasopslag in Grijpskerk, maar ook onder Pieterzijl, te zien. Veel huizen met schade staan te wiebelen op zo’n breuklijn, staan er vlak naast of op het einde van zo’n lijn.

Het is belangrijk om schade te melden, zodat er gemeentelijk en landelijk een beeld is van de schades veroorzaakt door (o.a.) mijnbouw.
In mijnbouwgebied is het altijd belangrijk om schade te melden.Wanneer de schade maar voor een deel erkend wordt, heeft u in ieder geval recht op een deel schadevergoeding.

Schademelding hoeft u niet alleen te doen. Gemeente Westerkwartier heeft een afdeling die u hiermee kan helpen, adviseren of ondersteunen.

Mijnbouwschade ontstaat niet alleen omdat u in het episch centrum van een aardbeving woont.
Opslingereffect door onze grond kan ervoor zorgen dat de bodembewegingen kilometers verderop veel sterker zijn en dat hierdoor kilometers verderop meer schade ontstaat dan in het episch centrum!
Ook kan door trillingen verweking van de grond ontstaan, zodat deze zijn stabiliteit verliest.
En voor ons gebied geldt natuurlijk ook dat er veel schade ontstaat door de continue beweging van het grote gasopslagveld Grijpskerk!

Is uw schade (voor een deel) erkend, meld dit dan alstublieft bij “Geen fracking in Pieterzijl” (via deze website b.v.) of bij de gemeente, zodat het overzicht niet alleen bij de NAM komt te liggen.

Ga niet alleen de strijd om erkenning door de NAM aan! Laat u adviseren en ondersteunen. Dit vindt u op de website van de gemeente Westerkwartier, over het melden van schade:
https://www.westerkwartier.nl/home/van-a-tot-z_3154/product/aardgas_937.html

Ook is er een klankbordgroep voor de inwoners van Het Westerkwartier: https://www.westerkwartier.nl/wonen-leven/klankbordgroep-gaswinning-en-opslag-in-het-westerkwartier_41493/

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, neem dan contact op met team duurzaamheid. Dit kan via telefoonnummer 0594 – 14 05 94 of per e-mail: duurzaamheid@westerkwartier.nl.

De laatste jaren is er veel veranderd wat betreft de schademeldingen. Het is niet eenvoudig om er achter te komen waar je moet zijn Op de website van Commissie Mijnbouwschade staat een handig overzicht: https://www.commissiemijnbouwschade.nl/waar-schade-melden

Loopt u vast in het proces van schadeafhandeling of bouwkundig versterken als gevolg van de gaswinning in Groningen, dan kunt u een klacht indienen bij Het Meldpunt Onafhankelijke Raadsman:  “U kunt een klacht indienen wanneer u – om wat voor reden dan ook – niet tevreden bent over de manier waarop uw schadedossier wordt behandeld. U wilt dat een onafhankelijke partij zich buigt over het probleem en wanneer nodig opkomt voor uw belangen. Ook wanneer u vastloopt in het proces van bouwkundig versterken kunt u zich bij ons melden.”
https://www.onafhankelijkeraadsman.nl/de-onafhankelijke-raadsman/veelgestelde-vragen/

De Jaarrapportage van de Onafhankelijke Raadsman is uit: https://www.onafhankelijkeraadsman.nl/wp-content/uploads/2020/10/Jaarrapportage-Onafhankelijke-Raadsman-2019-2020.pdf

Meldingen van Overlast i.v.m. Activiteiten

Wanneer u last heeft van overlast door activiteiten bijvoorbeeld licht, geluid, verkeer enz., kunt u zich melden bij de NAM: https://www.nam.nl/veiligheid-milieu-en-schade/schade-en-overlast/overlast-door-activiteiten.html?fbclid=IwAR39YA6k5dDgcjOy3jiXNkinhRTaqssB_aE0ifYTRqCkuqTHT_QN9qjJT08

Zo zijn er mensen die door het geluid van de gaswinning ’s nachts bijna geen oog meer dicht doen. Hier is steeds meer aandacht voor. NAM kan bv leidingen vernieuwen, die een storend geluid veroorzaken; al kost dit tijd en geld; ze zijn er toe verplicht wanneer het geluid ’s nachts een bepaald decibel veroorzaakt en dit blijkt regelmatig het geval. U ligt niet voor niks wakker!