Politiek

Ministerie Economische Zaken en Milieu, Reactie op vragen van de vaste Kamercommissie EZK tijdens het schriftelijk overleg ter vervanging van het AO Mijnbouw/Groningen van 15 april 2020
Kamerbrief reactie Mijnbouwschade Groningen

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 3 oktober 2019 overleg gevoerd met de heer Wiebes, Minister van Economische Zaken en Klimaat, over Mijnbouw. Hieronder vindt u het verslag:
Verslag van een algemeen overleg gehouden op 3 oktober 2019 over Mijnbouw

Eindrapport TNO d.d. 11 september 2018 voor opdrachtgever SodM. Inventarisatie van aantoonbare effecten voor mens en milieu als gevolg van historische conventionele frackoperaties:
Inventarisatie aantoonbare effecten

Kamerbrief van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over gaswinning in de kleine velden in de energietransitie d.d. 30 mei 2018:
Kamerbrief over gaswinning uit kleine velden

In het advies van de SodM van 9 februari 2017 adviseert de NAM bijkomende maatregelen. De SodM vindt de beschrijving van de NAM over de stimulatiemaatregelen te beperkt om de risico’s en de in te zetten maatregelen te toetsen. Ook vindt u in onderstaande PDF het advies van TNO.
Advies SodM en TNO winningsplan Pieterzijl Oost