Petitie Bewoners Kleine Velden

In juni 2020 werd onderstaande petitie door de Bewonersgroepen ‘gaswinning kleine velden’ aangeboden aan de Kamerleden.

_______________________

Nederland, juni 2020

Geacht Kamerlid,

Met deze petitie willen wij als omwonenden van gasvelden buiten het Groningerveld (zgn. ‘kleine velden’) aandacht vragen voor het schadeprotocol zoals dat in werking gaat treden per 1 juli as.

Schade door mijnbouw is grillig, moeilijk adresseerbaar en verwoestend voor de levens van bewoners die ermee te maken hebben. Onderstaand de casus van 2 families die exemplarisch zijn:

65 jarig echtpaar in Zuidoost Friesland, sinds 4 jaar toenemende scheurvorming waarbij het achterhuis van het voorhuis dreigt af te scheuren. Ze durven niet meer in hun huis te slapen en zijn verhuist, durven niet met pensioen te gaan omdat ze niet weten voor welke kosten ze nog komen te staan. Man heeft inmiddels hartklachten van alle stress en ellende.

Eveneens ouder echtpaar in Drenthe, de zuidgevel van hun huis verzakt dermate dat instortingsgevaar dreigt. Na jaren bakkeleien met de mijnbouwonderneming is een schikkingsvoorstel gedaan. Helaas stopt het verzakkingsproces niet en de schade gaat door. Het huis is niet verkoopbaar, de vrouw is mentaal inmiddels zo murw; ‘ze is niet meer de vrouw die ik ken’. Bij iedere thuiskomst checkt ze alle scheuren, heeft nachtmerries en ontwikkelt depressieve klachten.

Dit is wat mijnbouwschade doet. Het maakt niet uit waar je in Nederland woont. Het aantal schadegevallen is vermoedelijk minder omvangrijk dan in het Groningerveld maar de impact voor bewoners is hetzelfde. Het huidige voorstel ‘schadeprotocol’ zal voor deze mensen geen oplossing bieden.  Als bewonersgroepen zien wij een bureaucratisch en weinig praktisch protocol zonder geleerd te hebben waar het in Groningen misgaat. Wij zijn bang voor herhaling van zetten waarbij mensen met mijnbouwschade niet geholpen worden. Onze oproep is: leer van het moeras van de vele regelingen in Groningen, die ondanks alle goede bedoelingen, onvoldoende helpen.  Betrek ‘ervaringsdeskundigen’ uit het veld. Vóórkom dat ook de ‘kleine velden’ een heilloze weg ingaan.

Bewonersgroepen ‘gaswinning kleine velden’