Ons Doel

Nu er in het grote Groninger veld niet meer naar gas geboord wordt, spreidt de vlek van ellende zich verder uit over Groningen, Friesland, Drenthe en de rest van Nederland. De dag dat Wiebes zei te stoppen met de gaswinning in het Groninger veld, was ook de dag dat hij toestemming aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij gaf om naar gas te boren en te fracken in Pieterzijl-Oost! 

Bij fracking wordt water, samen met chemicalieën, onder zeer grote druk, de grond in gespoten, om de ondergrondse steenlagen te scheuren, zodat het gas dat zich onder het gesteente bevindt ook opgeboord kan worden. Dit met alle gevaren en risico’s voor milieu en natuur (aarde, (drink)water en lucht), bewoners en omgeving (trillingen, zettingen, aardbevingen en waterbeheersingsproblemen).

Als de frack is uitgevoerd, wordt er dagenlang afgefakkeld. Zeer veel milieuverontreinigende stoffen gaan dan de lucht in.

Het fracken in Pieterzijl-Oost zal slechts 2 dagen extra gas voor de Nederlandse industrie opleveren.

Het veldje ligt op een instabiel gebied, ontstaan op een oude zeetrog, naast een grote gasopslag, slechts gescheiden door een breuklijn. In de gasopslag zit ongeveer 2,8 miljard kuub gas. We vragen ons verontrust af hoe de grond gaat reageren op het fracken.

Veel woningen, boerderijen en monumenten rondom de gasopslag scheuren, verzetten  en zakken al door de periodieke stijging en daling van de grond, omdat de druk steeds toeneemt of afneemt. En vanwege andere bewegingen in de grond, veroorzaakt door de vele kleine gasvelden in de omgeving. Onze ervaring is zeker niet dat kleine velden alleen kleine schades hebben. Onze schades worden niet serieus genomen!

In 1997 was er een beving in Pieterzijl. Sindsdien zijn er meer bevingen in de directe omgeving.
Bewoners in Pieterzijl en omliggende dorpjes voelen zich ongehoord, zijn angstig en voelen zich onveilig en gaan daarom in beroep bij de Raad van State. Sinds de nieuwe Mijnbouwwet is dit de enige mogelijkheid om in bezwaar te gaan. De rechtszaak heeft plaatsgevonden op 25 januari 2021. Dankzij onze vele donateurs was er voldoende geld binnengekomen om samen met onze advocaat daarheen te gaan. Het was een opmerkelijke zitting meer daarover leest u op link.

Donaties blijven zeer welkom voor de voortgang! We zijn daarvan afhankelijk en zijn blij met elk bedrag.

Wij vinden het van belang dat onze woonomgeving beschermd wordt tegen deze vernielende praktijken, met alle niet duidelijk in beeld gebrachte en in te schatten risico’s.

De NAM en Economische Zaken mogen hier absoluut niet mee door gaan!

Het is de hoogste tijd om effectief in actie te komen.

Kortom; wij trekken luid aan de bel!!!
Niet alleen voor ons, maar ook voor alle andere kleine gasvelden.

Stuur deze mail of app graag door, zodat zoveel mogelijk mensen ons bezwaar kunnen steunen!

Misschien wilt u ook wel bij u bekende bedrijven vragen of ze hiervoor een donatie willen doen.

Meer informatie vind u op Doneren

Getfunded.nl is een veilige crowdfund mail. Wekelijks worden donaties op ons eigen bankrekeningnummer gestort. Voor Geen fracking in Pieterzijl.

Laat Nederland weer een zorgzaam land worden, waar we trots op kunnen zijn en waar we zonder schade, veilig en in gezondheid kunnen leven!