Gedragscode

In september 2016 hebben de bedrijven die in de Nederlandse ondergrond olie en gas winnen het initiatief genomen om een gedragscode te ontwikkelen die van toepassing is op all zg. ‘kleine-velden projecten’ op land. De gedragscode is bedoeld voor de bedrijven zelf (de operators) en richt zich tot de bewoners en bedrijven in de omgeving en de relevante gemeenten en provincies, drinkwaterbedrijven, waterschappen en natuur en milieu-organisaties. In september 2017 is deze code door betrokkenen ondertekend.
Gedragscode Gaswinning Kleine Velden

NOGEPA (De Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie heeft in de periode eind 2018 tot begin 2019 een evaluatieronde uitgevoerd van deze gedragscode. Hieronder volgt een beschrijving van de belangrijkste uitkomsten van de evaluatie en de wijze waarop NOGEPA deze zal verwerken in de gedragscode.
Evaluatie Gedragscode Gaswinning Kleine Velden