Informatiemiddag

10mrt2020

Informatiebijeenkomst met SodM over Mijnbouwschade in Pieterzijl

Tijd: 15.15

Dorpshuis De Wending

Schoolstraat 4, Pieterzijl

Geen Fracking in Pieterzijl / Sandra Jacobs tel: 06 40 01 62 49

In het besluit van minister Wiebes om de NAM een vergunning te geven voor winning voor het gasveld Pieterzijl-Oost, geeft het ministerie aan dat de kans op mijnbouwschade zeer gering is. Helaas blijkt in de praktijk dat er nu in en rond Pieterzijl al sprake is van schade.

Na een rondgang met PvdA-kamerlid Henk Nijboer, waarin meerdere huizen met schade zijn bezocht, adviseerde hij om alle schadegevallen te melden en zichtbaar te maken.
Op 10 maart komt een delegatie van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de instantie die het ministerie van Economische Zaken adviseert als het gaat om risico’s bij voorgenomen mijnbouw, in de regio langs om zelf de schade te bekijken en vragen van de bewoners te beantwoorden.

Heeft u vragen aan de SodM of wilt u uw persoonlijke schadegeval onder de aandacht brengen, kom dan op dinsdag 10 maart om 15:15 uur naar Dorpshuis de Wending, Schoolstraat 4 in Pieterzijl.

We uitnodigen u uit om foto’s van schade en eventuele schaderapporten of -erkenningen mee te nemen, om SODM te laten zien wat er in dit gebied gebeurt. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, stuur dan voor 9 maart een mail met de informatie naar Sandra Jacobs:  klik hier om een mailtje te sturen

Het aangeleverde materiaal kan bovendien ook worden gebruikt in de aanstaande beroepsprocedure bij de Raad van State, waarin alsnog geprobeerd wordt om de huidige winning te stoppen en het voorgenomen fracken te voorkomen.

We hopen op een flinke belangstelling.

NAMENS: GEEN FRACKING PIETERZIJL, Sandra Jacobs, tel. 06 40016249.

Terug naar evenementenoverzicht