De Hofbar: Gaswinning en Fracken in Pieterzijl

De uitzending van De Hofbar op dinsdag 16 februari 22.10 uur gaat het over de gaswinning en het voorgenomen fracken in Pieterzijl-Oost.
Hofbar laat de schade zien aan de gebouwen én de schade aan mensen. Aan de orde komt hoe burgers, provincie en gemeente door de overheid tegen de muur worden gezet. Ze laten zien hoe onrechtvaardig de overheid is en hoe gevaarlijk het fracken onder Pieterzijl is.
Zeker de moeite waard om naar te kijken.

Klik hier op de link om de aankondiging te zien

Waar is de staat?

Uit: Friesch Dagblad en DVHN: “Sinds 2017 trekken wij, bezorgde inwoners van Pieterzijl en omstreken, en van al die andere kleine gasvelden, frackinglocaties, zoutwinningsplekken in Groningen, Fryslân, Drenthe, Overijssel en Noord-Holland aan de bel. Onze huizen verzakken, de grond beweegt, schadelijke stoffen worden de lucht in geblazen of ondergronds opgeslagen, het kent werkelijk geen einde. Je kunt niet zeggen dat we geen aandacht van de media hebben gehad. Meestal komt de pers als er een beving is geweest, maar de realiteit is deze: het beeft zo vaak dat het geen nieuwswaarde meer heeft.”

Lees het hele verhaal in FD of DVHN:

Friesch Dagblad

Dagblad van het Noorden

Onze Zaak bij De Raad van State

Aan de medestanders tegen het boren en fracken in Pieterzijl-Oost.

Het is zover! Onze zaak komt voor bij de Raad van Staten en wel op 25 januari 2021! Wilt u hier ook naar toe, stuur dan een mailtje via de contactpagina. Ook wanneer u uw hulp aan wilt bieden.

Om de rechtszaak met advocaat Jewan de Goede goed voor te kunnen bereiden is er nog geld nodig. U kunt alsnog of wederom besluiten om bij te dragen. Dit zal de zaak zeker ten goede komen. Zie: Doneren

U kunt ons ook steunen door iets te kopen in ons Winkeltje.

Sandra Jacobs

 

Rapport Zettingsschade

Schade door zettingen, ook wel verzakkingen genoemd, vormt een veel voorkomend en tegelijk technisch complex vraagstuk. Het leidt soms tot technische en daarmee ook juridische onduidelijkheid. Het IMG vroeg daarom onafhankelijke, specialistische deskundigen hiervoor praktische handvatten te ontwikkelen. Hun nader advies is vandaag gepubliceerd. U vindt het hier: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/nader-advies-opgeleverd-over-zettingsschade

Verslag 10 maart 2020

Gaswinning en mijnbouwschade
“Het gaat je leven beheersen!”

In augustus 2019 is de NAM gestart met de gaswinning in het veld Pieterzijl-Oost. In juni kregen ze de toestemming van minister Wiebes, waarna een flink aantal partijen een beroep tegen dat besluit hebben aangetekend bij de Raad van State. De NAM heeft dat besluit niet afgewacht maar haalt maandelijks alvast 2 tot 3 miljoen kuub gas uit het veld.

In de diverse beroepsschriften wordt er op gewezen dat het de vrees is dat de winning uiteindelijk zal leiden tot bodemdaling, aardbevingen, aantasting van het milieu, kortom schade aan onze huizen en bedrijven en een aantasting van ons leefgenot.

De gaswinning is in de regio al vele jaren aan de gang en heeft al veel schade veroorzaakt, ook in en rond ons dorp, want bodemdaling en aardbevingen blijven niet beperkt tot het veld waaruit gewonnen wordt. Er is zelfs schade n.a.v. de beving van Huizinge in 2012 en dat is zeker 30 kilometer naar het Oosten. Ook de gasopslag Grijpskerk heeft zonder meer gevolgen voor de landerijen en gebouwen in en rond de dorpen.

Om de rest van Nederland  te laten zien wat er aan de hand is en waarom we de gaswinning en zeker het fracken willen stoppen, is er de afgelopen weken geprobeerd om de ogen te openen bij politiek en instanties door ze uit te nodigen om een kijkje te nemen.

Valentijnsdag met Henk Nijboer (PvdA  2de kamer-lid).

Op de mails naar de 2de kamer, waarin leden uitgenodigd werden voor een rondleiding, reageerde als eerste Henk Nijboer van de PvdA.  Henk Nijboer is Groninger en bekend met de schade en het leed van het Groninger veld. Samen met Henk zijn een aantal huizen en boerderijen in Pieterzijl en omgeving bezocht.
Nijboer was onder de indruk van de omvang van de schade en gaf aan  dat de politiek en bestuurders in Den Haag niet op de hoogte zijn van deze situatie.
Hij gaf het advies om de publiciteit te zoeken, zodat we onder de aandacht komen van minister Wiebes en zijn ambtenaren en adviserende instanties. Henk Nijboer drong er op aan om de schadegevallen te melden, zodat de situatie in beeld komt en door de politiek op de agenda wordt gezet.

Op pad met de bewakers van de veiligheid:  Staatstoezicht op de Mijnen.           

De Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) is de organisatie die de minister adviseert omtrent de veiligheid van de mijnbouw en die de gaswinning controleert op de uitvoering.

Op ons verzoek kwam een delegatie van de SODM op 10 maart op bezoek. Tijdens een rondleiding konden ze met eigen ogen zien hoe (on)veilig de winning uit de oude Lauwerszee Trog (ons woon- en leefgebied) is en welke schade dat mogelijk heeft veroorzaakt.
Ook bekeken zij boerderijen, een monument en woningen met schade en spraken met de bewoners van de panden. Ze waren vooral onder de indruk van het persoonlijk leed. “Voor deze mensen gaat het hun hele leven beheersen”, verwoordde afdelingshoofd Ronald van Steveninck het ijzersterk.

Naast het SodM ging Dimitris Dais, student van professor I. Bal, aardbevingsdeskundige van de Hanze Hogeschool, mee. Hij heeft voor onderzoek veel foto’s van schades gemaakt. Hij gaat later een tweede fotoronde maken en kan dan op basis van de vergelijking conclusies trekken over de herkomst en oorzaak van de schades. Dhr. Dais gaf daarbij aan dat het erg belangrijk is dat bevingen en bodembeweging beter worden gemeten in dit gebied.

Na de rondleiding nam SodM in dorpshuis De Wending veel tijd om vragen te beantwoorden, meningen en argumenten aan te horen en emoties de ruimte te geven.
SodM nam een aantal overdenkingen en bespreekpunten mee naar Den Haag.

Ook de delegatie van SodM was onder de indruk van hetgeen ze hadden gezien en de emoties tijdens de gesprekken met de bewoners van de panden en de bezoekers in het dorpshuis. “De gaswinning hier is volgens de wettelijke normen veilig. Toch zijn er bewoners die een onveilig gevoel hebben, bijvoorbeeld door onduidelijke communicatie met de NAM of tegenstrijdige informatie op NLOG. Dat moet beter en dat zullen wij met de NAM en het ministerie bespreken. Zie je iets verontrustends, zoals een lekkende leiding, geef dat direct aan ons door, dan onderzoeken wij dat.”

De reactie van de bewoners hierop is: Wat zijn de wettelijke veiligheidsnormen en dienen deze niet aangepast te worden na de ervaringen in Groningen? Deze vraag kunnen we het beste aan de tweede kamer stellen.
Met de NAM is regelmatig geen of onduidelijke communicatie. Dan stel je bijvoorbeeld vragen over bodemdalingskaarten, die op hun site steeds wijzigen en dan krijg je geen antwoord!
NLOG geeft ons informatie die ons op het verkeerde been zet. Ze geven Pieterzijl-Oost bijvoorbeeld aan als “tijdelijk verlaten veld”, terwijl er gas gewonnen wordt! Zodat wij bij de Raad van State geen voorlopige voorziening aangevraagd hebben, om de winning te stoppen tot na de rechtszitting.
Zoek de aandacht, want men heeft geen weet van wat er hier speelt! Meld de schades, geef bij ons aan wanneer je iets bijzonders ziet gebeuren en geef eerst bij SodM aan wanneer je iets verontrustends ziet gebeuren, in de omgeving.

Beide bezoeken geven een tevreden gevoel. Er is een goed begin gemaakt om de kwestie beter onder de aandacht te brengen, wat ook de beroepszaken bij de Raad van State kan versterken. Belangrijke aandachtspunten zijn meegenomen om in Den Haag verder te bespreken.
Natuurlijk blijft het afwachten wat het uiteindelijke resultaat hiervan zal zijn.

Grietje Zijlstra en Sandra Jacobs.