Verslag 10 maart 2020

Gaswinning en mijnbouwschade
“Het gaat je leven beheersen!”

In augustus 2019 is de NAM gestart met de gaswinning in het veld Pieterzijl-Oost. In juni kregen ze de toestemming van minister Wiebes, waarna een flink aantal partijen een beroep tegen dat besluit hebben aangetekend bij de Raad van State. De NAM heeft dat besluit niet afgewacht maar haalt maandelijks alvast 2 tot 3 miljoen kuub gas uit het veld.

In de diverse beroepsschriften wordt er op gewezen dat het de vrees is dat de winning uiteindelijk zal leiden tot bodemdaling, aardbevingen, aantasting van het milieu, kortom schade aan onze huizen en bedrijven en een aantasting van ons leefgenot.

De gaswinning is in de regio al vele jaren aan de gang en heeft al veel schade veroorzaakt, ook in en rond ons dorp, want bodemdaling en aardbevingen blijven niet beperkt tot het veld waaruit gewonnen wordt. Er is zelfs schade n.a.v. de beving van Huizinge in 2012 en dat is zeker 30 kilometer naar het Oosten. Ook de gasopslag Grijpskerk heeft zonder meer gevolgen voor de landerijen en gebouwen in en rond de dorpen.

Om de rest van Nederland  te laten zien wat er aan de hand is en waarom we de gaswinning en zeker het fracken willen stoppen, is er de afgelopen weken geprobeerd om de ogen te openen bij politiek en instanties door ze uit te nodigen om een kijkje te nemen.

Valentijnsdag met Henk Nijboer (PvdA  2de kamer-lid).

Op de mails naar de 2de kamer, waarin leden uitgenodigd werden voor een rondleiding, reageerde als eerste Henk Nijboer van de PvdA.  Henk Nijboer is Groninger en bekend met de schade en het leed van het Groninger veld. Samen met Henk zijn een aantal huizen en boerderijen in Pieterzijl en omgeving bezocht.
Nijboer was onder de indruk van de omvang van de schade en gaf aan  dat de politiek en bestuurders in Den Haag niet op de hoogte zijn van deze situatie.
Hij gaf het advies om de publiciteit te zoeken, zodat we onder de aandacht komen van minister Wiebes en zijn ambtenaren en adviserende instanties. Henk Nijboer drong er op aan om de schadegevallen te melden, zodat de situatie in beeld komt en door de politiek op de agenda wordt gezet.

Op pad met de bewakers van de veiligheid:  Staatstoezicht op de Mijnen.           

De Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) is de organisatie die de minister adviseert omtrent de veiligheid van de mijnbouw en die de gaswinning controleert op de uitvoering.

Op ons verzoek kwam een delegatie van de SODM op 10 maart op bezoek. Tijdens een rondleiding konden ze met eigen ogen zien hoe (on)veilig de winning uit de oude Lauwerszee Trog (ons woon- en leefgebied) is en welke schade dat mogelijk heeft veroorzaakt.
Ook bekeken zij boerderijen, een monument en woningen met schade en spraken met de bewoners van de panden. Ze waren vooral onder de indruk van het persoonlijk leed. “Voor deze mensen gaat het hun hele leven beheersen”, verwoordde afdelingshoofd Ronald van Steveninck het ijzersterk.

Naast het SodM ging Dimitris Dais, student van professor I. Bal, aardbevingsdeskundige van de Hanze Hogeschool, mee. Hij heeft voor onderzoek veel foto’s van schades gemaakt. Hij gaat later een tweede fotoronde maken en kan dan op basis van de vergelijking conclusies trekken over de herkomst en oorzaak van de schades. Dhr. Dais gaf daarbij aan dat het erg belangrijk is dat bevingen en bodembeweging beter worden gemeten in dit gebied.

Na de rondleiding nam SodM in dorpshuis De Wending veel tijd om vragen te beantwoorden, meningen en argumenten aan te horen en emoties de ruimte te geven.
SodM nam een aantal overdenkingen en bespreekpunten mee naar Den Haag.

Ook de delegatie van SodM was onder de indruk van hetgeen ze hadden gezien en de emoties tijdens de gesprekken met de bewoners van de panden en de bezoekers in het dorpshuis. “De gaswinning hier is volgens de wettelijke normen veilig. Toch zijn er bewoners die een onveilig gevoel hebben, bijvoorbeeld door onduidelijke communicatie met de NAM of tegenstrijdige informatie op NLOG. Dat moet beter en dat zullen wij met de NAM en het ministerie bespreken. Zie je iets verontrustends, zoals een lekkende leiding, geef dat direct aan ons door, dan onderzoeken wij dat.”

De reactie van de bewoners hierop is: Wat zijn de wettelijke veiligheidsnormen en dienen deze niet aangepast te worden na de ervaringen in Groningen? Deze vraag kunnen we het beste aan de tweede kamer stellen.
Met de NAM is regelmatig geen of onduidelijke communicatie. Dan stel je bijvoorbeeld vragen over bodemdalingskaarten, die op hun site steeds wijzigen en dan krijg je geen antwoord!
NLOG geeft ons informatie die ons op het verkeerde been zet. Ze geven Pieterzijl-Oost bijvoorbeeld aan als “tijdelijk verlaten veld”, terwijl er gas gewonnen wordt! Zodat wij bij de Raad van State geen voorlopige voorziening aangevraagd hebben, om de winning te stoppen tot na de rechtszitting.
Zoek de aandacht, want men heeft geen weet van wat er hier speelt! Meld de schades, geef bij ons aan wanneer je iets bijzonders ziet gebeuren en geef eerst bij SodM aan wanneer je iets verontrustends ziet gebeuren, in de omgeving.

Beide bezoeken geven een tevreden gevoel. Er is een goed begin gemaakt om de kwestie beter onder de aandacht te brengen, wat ook de beroepszaken bij de Raad van State kan versterken. Belangrijke aandachtspunten zijn meegenomen om in Den Haag verder te bespreken.
Natuurlijk blijft het afwachten wat het uiteindelijke resultaat hiervan zal zijn.

Grietje Zijlstra en Sandra Jacobs.

Persbericht

Gaswinning in “verlaten” gasveld Pieterzijl-Oost zonder controle

Op 13 juni 2019 heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat besloten in te stemmen met het winningsplan Pieterzijl-Oost, waarbij de NAM heeft aangegeven gebruik te willen maken van de omstreden fracking-methode. Burgers en organisaties roerden zich en dienden veel zienswijzen in. Terwijl de Raad van State zich nog over deze kwestie moet buigen, wordt er volgens de website www.nlog.nl al flink gewonnen in het “verlaten’ veld ‘Warfstermolen-03’, in Pieterzijl-Oost.

Tijd rekken

Grietje Zijlstra (omwonende)  en Sandra Jacobs (van actiegroep ‘Stop Fracken Pieterzijl’) wijzen op de cijfers van NLOG waaruit blijkt dat in de tweede helft van 2019 wel degelijk gas is gewonnen uit het veld. “Gemiddeld 2,5 miljoen m3 per maand”, zeggen ze. “En dat roept veel vragen op.” Zijlstra vindt dat de NAM, door nu alvast te winnen, flink op de zaken vooruit loopt. “Na zes maanden wachten is nog altijd niet bekend wanneer het beroep bij de Raad van State plaats zal vinden”, aldus Zijlstra. “Als de zitting van de Raad van State nog een lange tijd op zich laat wachten, is het veld straks voor een flink deel leeg geproduceerd. Zou de RvS tot de conclusie komen dat de winning niet plaats had mogen vinden, dan is het leed al geleden. Ik ben geneigd te denken dat hier bewust tijd wordt gerekt om zoveel mogelijk gas te winnen, zonder daar al te veel ruchtbaarheid aan te geven.”

Fracken

Ook wijzen de cijfers uit dat de door de NAM gewenste methode fracking niet noodzakelijk is. Zijlstra: “Voor zover wij als omwonenden weten wordt er momenteel niet gefrackt in het veld van Pieterzijl-Oost. En dat is ook niet nodig, want er wordt 2,5 miljoen m3 gas per maand gewonnen. Blijkbaar loopt het veld ook goed zonder chemicaliën in de grond te spuiten.” Bij het fracken wordt er een mengsel van zand, water en chemicaliën onder hoge druk de grond in gepompt. Dit veroorzaakt kleine explosies die het brongesteente kraken, waardoor het (schalie)gas vrijkomt.

Winning zonder controle?

Is het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM), verantwoordelijk voor de toezicht op de mijnbouw in Nederland goed op de hoogte van de winningsactiviteiten? En controleert het SODM ook een boorput, die aangemerkt staat als niet producerend? Het zijn vragen die de inwoners van Pieterzijl en omliggende dorpen wakker houden. “Wat in ieder geval geconstateerd kan worden is dat de communicatie tussen de betrokken partijen en de dorpen ver achterblijft”, stelt Grietje Zijlstra vast. “In de ‘Gedragscode gaswinning kleine velden’ zijn afspraken gemaakt over goede, open en transparante communicatie met de omgeving. Daar heeft ook de NAM zich aan geconformeerd. Deze afspraken worden met voeten getreden blijken dus niets waard.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Aanvullende informatie:
Op 13 juni 2019 heeft de minister besloten in te stemmen met het winningsplan Pieterzijl-Oost. Op de website
www.nlog.nl staat aangegeven dat het veld nog niet in productie is, maar zoek je verder op deze site, dan vind je cijfers die aangeven dat het afgelopen half jaar gas is gewonnen uit dit veld. Volgens de gegevens van NLOG, is de put tijdelijk verlaten  en niet producerend.
https://www.nlog.nl/kaart-boringen

Maar klik je op het veld  voor informatie , en vervolgens op “warfstermolen-03”,  zie je dat er productie cijfers zijn van de winning van Pieterzijl-Oost. Daaruit blijk dat in de tweede helft van 2019  wel degelijk gas gewonnen is.